Virksomhedsmægler og kapitalformidler

Lucas & Partnere er specialister i virksomhedsoverdragelse: køb, salg, generationsskifte, sammenlægning, spaltning, MBI, MBO; og i kapitaltilførsel og optagelse på markedspladser.
Køb af virksomheder
Køb af virksomhed er forbundet med stor risiko, der dog begrænses væsentligt ved grundigt forarbejde.
Salg af virksomheder
Salg af virksomhed er en af de vigtigste beslutninger, virksomhedsejere tager. Salgsmodning og omhyggelig planlægning er afgørende for succes.
Generationsskifte
Ved generationsskifte forstås et familiemedlems eller en ledende medarbejders overtagelse af virksomheden - helt eller delvis - fra de hidtidige ejere.
Sammenlægning
Sammenlægning kræver kompetente samarbejdspartnere, indsigt i forretningerne og smidige forhandlinger.
Spaltning
Ønsker du at dele din/jeres virksomhed op i flere selskaber? Lucas & Partnere er eksperter i selskabsformer mv.
Kapitaltilførelse
Søger I kapital kan vi hjælpe med alt det nødvendige for- og kontaktarbejde og forhandling.

Vi har medvirket ved mere end 200 gennemførte virksomhedsoverdragelser i mange og forskelligartede brancher.

Lucas & Partnere har aftale med udenlandske mæglerkæder om salg af danske virksomheder og køb af udenlandske, som supplement til direkte formidling fra Danmark.

Udvalgte sager

Se vores udvalgte sager
Vi opdaterer løbende vores sager.

Nyheder

Nye regler om persondatabeskyttelse
Nyhedsbrev – december 2016

Vores forretningspartnere

Besøg Match-online.dk
Besøg Businessadviser.com